Reference

Najvažniji klijenti Studija Nixa prijevodi u javnom sektoru

Ministarstvo financija
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo gospodarstva
Vladin ured za zakonodavstvo
Središnji ured za javnu nabavu
Hrvatska revizorska komora
Sigma
OECD
NiCo

Najvažniji dobavljači / Klijenti Studija Nixa prijevodi u privatnom sektoru

GlaxoSmithKline
AbbVie Diahem
Eli Lilly
Deloitte
KPMG
PWC
OTIS
Unit Investment SA
BBDO
Heineken
Najveći odvjetnički i javnobilježnički uredi

► Zanimljivosti

Prijevod, lektura i DTP Vodiča SMJERNICE ZA REVIZIJU Hrv. Revizorske komore koji ima preko 1000 stranica koje su išle u javnu objavu.
Dobili smo zahvalnice od predstavnika višekorisničkog EU projekta i od SIGME (OECD).