EU PROJEKTI

Surađujemo s institucijama, agencijama i tvrtkama na projektima financiranima sredstvima EU Velik broj uspješno odrađenih projekata omogućio nam je odlične preporuke u području prevođenja za potrebe EU projekata.

A zašto bi Studio Nixa prijevodi trebao biti Vaš izbor za pružanje lingvističkih usluga?

- Zbog profesionalizma naših prevoditelja svakom projektu pristupamo kao da je naš vlastiti i činimo dio tima zaduženog za provođenje projekta.
- Zbog kapaciteta za prevođenje najopsežnije dokumentacije u najkraćim rokovima.
- Zbog prepoznatljivost našeg brenda krugovima operativaca, dužnosnika, predstavnika, prokurista organizacija nositelja EU projekata.
- Zbog temeljitog poznavanja pravne stečevine EU.
- Zbog znanja o procedurama i zahtjevima te tehničkim uvijetima poslovanja sa subjektima iz javnog sektora.
- Zbog mogućnosti organizacije višejezičnih evenata, konferencija, seminara, skupova, treninga itd. sa simultanim prevoditeljima i pripadajućom opremom.(kabine, mikrofoni, ozvučenja, slušalice).