CJENIK

Prijevode obračunavamo po prevedenim karticama teksta. Jedna kartica teksta sadrži 1500 znakova s razmacima.


PISMENI PRIJEVODI

CIJENA PO 1 KARTICI PREVEDENOG TEKSTA (1 kartica = 1500 znakova s razmacima)

PRIJEVOD TEKSTOVA S HRVATSKOG NA STRANI JEZIK = 90,00 kn.*

PRIJEVOD TEKSTOVA SA STRANOG NA HRVATSKI JEZIK = 90,00 kn.*

PRIJEVOD TEKSTOVA S JEDNOG STRANOG JEZIKA NA DRUGI STRANI JEZIK = 150,00 kn.*

PRIJEVOD STRUČNOG TEKSTA S HRVATSKOG JEZIKA NA STRANI JEZIK = 100,00 kn.*

PRIJEVOD STRUČNOG TEKSTA SA STRANOG JEZIKA NA HRVATSKI JEZIK = 100,00 kn.*

PISMENI PRIJEVODI S OVJEROM SUDSKOG TUMAČA PRIJEVODI S HRVATSKOG NA STRANI JEZIK = 130,00 kn.*

PRIJEVODI SA STRANOG NA HRVATSKI JEZIK = 130,00 kn.*

PRIJEVODI S JEDNOG STRANOG JEZIKA NA DRUGI STRANI JEZIK = 200,00 kn.*

LEKTURA LEKTURA TEKSTOVA NA HRVATSKOM JEZIKU = 35,00 kn.*

LEKTURA TEKSTOVA NA STRANIM JEZICIMA = 45,00 kn.*


SIMULTANO I KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

1 SAT SIMULTANOG PREVOĐENJA = 350,00 kn.*

1 SAT KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJA = 350,00 kn.*


* Izražene cijene ne sadrže PDV.


DODATAK ZA HITNOST (UNUTAR 24 SATA): + 30%

Cijene se odnose na prijevod s engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog, francuskog, slovenskog, srpskog, češkog, mađarskog i ruskog jezika, odnosno na navedene jezike.

Cijene prijevoda s bugarskog, nizozemskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog, slovačkog, švedskog, turskog i ukrajinskog jezika, kao i na te jezike uvećavaju se 30%.